Werkwijze

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je de diëtist wilt bezoeken. Dit kan vanwege medische indicatie zijn, maar ook wanneer je gezond bent kan een persoonlijk voedingsadvies raadzaam zijn. De diëtist beschikt over de juiste kennis om je te coachen bij de verandering van het voedingspatroon.

Het belang van gezonde voeding

Na verandering van je eet- en gedragspatroon ga je jezelf beter voelen en krijg je meer energie. Op deze manier kan je het gewicht beter op peil houden en dat heeft een preventieve werking op bijvoorbeeld het ontstaan van hart- en vaatziekten en diabetes. Naast aandacht voor gebalanceerde voeding kan het nuttig zijn ook aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en/of voldoende beweging om zo alle knelpunten aan te pakken.

Als specialist op het gebied van voeding en dieet geef ik je advies dat volledig is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Samen gaan we op zoek naar praktische oplossingen voor je vraag op het gebied van voeding. Ik geef je haalbaar tips waardoor gezond eten vanzelfsprekend wordt.

Adviezen van Diëtistenpraktijk Beter (W)eten

Je kunt bij mij terecht voor diverse voedingsproblemen zoals:

  • overgewicht bij volwassenen en kinderen
  • ondergewicht of ongewenst gewichtsverlies
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hart- en vaatzieken, (te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk)
  • maag- en darmklachten (FODMAP dieet)
  • voedingsklachten of gewichtsverlies bij kanker
  • COPD
  • eetproblemen
  • sportvoeding
  • emotie-eten de baas

Maak een afspraak voor een spreekuur op een locatie bij jou in de buurt.

Huisbezoeken en consult per e-mail of telefoon

Mocht je door gezondheidsredenen niet in staat zijn om naar één van de locaties te komen, dan kan ik je ook thuis bezoeken. We kunnen de mogelijkheden hiervoor telefonisch bespreken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor begeleiding via telefoon of e-mail. Informeer naar de diverse mogelijkheden. Je kan mij telefonisch benaderen, mailen of het contactformulier invullen.

Werkwijze

Wanneer de huisarts je heeft doorverwezen naar de praktijk wordt een eerste consult van een uur ingepland. In dit consult wordt met besproken wat de reden is van de afspraak waarbij diverse factoren worden besproken, zoals klachten of de ziektegeschiedenis van familie bij hart- en vaatziekten of diabetes. Ook wordt het leefpatroon doorgenomen.

Daarnaast is er aandacht voor  jouw wensen en het doel dat je wilt bereiken. Nadat dit alles besproken is wordt er een voedingsanamnese afgenomen om jouw voedingspatroon in kaart te brengen.

Ik maak hierna samen met jou een voedingsadvies dat geheel is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en in overeenstemming met de dieetrichtlijnen.

Afhankelijk van jouw wensen en het advies is het volgende gesprek na 4 tot 8 weken. Tijdens het vervolggesprek wordt de voortgang besproken en bekeken of het gelukt is de adviezen toe te passen.
Bij onvoldoende resultaat kijken we samen waar nog verbetering of aanpassingen aangebracht kunnen worden om jouw doel te bereiken.

Wanneer jouw doel is bereikt wordt aandacht besteed aan hoe nu verder. Je kunt besluiten om alleen door te gaan maar kan ook kiezen voor een (half)jaarlijkse controle ter preventie van terugval in oude gewoonten.

Door op maat te werken kan ik altijd passende begeleiding bieden. Mocht er echter iets zijn waar je ontevreden over bent, bespreek dit gerust met mij! Ik sta altijd open voor verbetering en zal samen met je kijken hoe we jouw klacht kunnen oplossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Voor meer informatie, bekijk deze folder.

NVDKwaliteitsregister paramedici