Uitleg voor verwijzers

Patiënten worden om diverse redenen doorverwezen naar een diëtist. Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de verzekering is soms een verwijzing van de huisarts nodig.
Als hulpmiddel is er de artsenwijzer diëtetiek. In het boekje of op de website www.artsenwijzer.info kunnen artsen de richtlijnen raadplegen voor doorverwijzing.
De praktijk is aangesloten bij de Diëtisten Coöperatie Groningen. Dit houdt in dat u patiënten binnen de zorgketen Diabetes, CVRM en COPD naar mij kunt doorverwijzen voor behandeling.
Daarnaast is er de DTD, de directe toegankelijkheid diëtetiek. De screening en behandeling via de DTD wordt echter niet (volledig) vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor een verwijsformulier klik hier.

Wilt u contact opnemen met de praktijk?
Voor algemene zaken en patiëntenoverleg kunt u contact opnemen met Tonie van der Walle, 0634479136 of tonie@praktijkbetereten.nl

NVDKwaliteitsregister paramedici